bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi 3-6 letnimi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

  1. Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  2. Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym
  3. Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
  4. Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniającą w miarę potrzeb konsultację i pomoc.Opublikował: Iwona Makarewicz
Publikacja dnia: 18.04.2017
Podpisał: Iwona Makarewicz
Dokument z dnia: 18.04.2017
Dokument oglądany razy: 1 620